Filip Nieszporek

Filip Nieszporek

Członek Rady Fundacji

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W czasie studiów aktywny członek Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego UŚ. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w kancelariach prawniczych zajmujących się tematyką odszkodowań, obsługą przedsiębiorców, a także w urzędach państwowych tj. prokuraturze.

Działacz społeczny, absolwent I stopnia „Akademii Liderów Rzeczypospolitej”, a od października 2020 r. członek Klubu Lidera Rzeczypospolitej w województwie śląskim. Współorganizator konferencji „Architektura Śląska”. W czasach nauki licealnej członek samorządu uczniowskiego, współorganizator akcji społecznej „Razem dla Słowaka”.

Swoje zainteresowania skupia wokół tematyki związanej z polityką, historią, a także prawem – w szczególności prawem spółek handlowych, a także zagadnieniami z zakresu sektora automotive.