Łukasz Noszczyński

Łukasz Noszczyński

Fundator i Wiceprezes Zarządu Fundacji

Magister historii, 38 lat, absolwent wydziału filologiczno-historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe – poprzez swoje wykształcenie częstokroć prowadził zajęcia dydaktyczne dla młodzieży. Pracował w biurze poselskim oraz w wielu kancelariach prawniczych. Obecnie również pracownik jednej z kancelarii.

Zaangażowany społecznie od wczesnej młodości zarówno w organizacjach pozarządowych jak i na płaszczyźnie edukacyjnej. Wieloletni wolontariusz kilku fundacji i stowarzyszeń. Asystent społeczny posła na Sejm RP. Współorganizator projektów edukacyjno-oświatowych oraz akcji charytatywnych. Wiceprezes SKWR. Znany w lokalnym środowisku działacz społeczny.