Mateusz Sus

Mateusz Sus

Członek Rady Fundacji

Absolwent Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Student Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania na Politechnice Warszawskiej.

W latach 2018-2021 zdobył solidne doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. Wspierając ING Group oraz Groupe Crédit Agricole wchodził w skład międzynarodowego zespołu odpowiedzialnego za prawne aspekty procesu transakcyjnego. Od 2021 roku związany z kancelarią Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, gdzie wspiera praktykę fuzji i przejęć.

Od 2021 roku zaangażowany w projekty inwestycyjne. Jest współzałożycielem Milejska & Sus Luxury Real Estate.

Podczas studiów aktywnie działa na rzecz społeczności akademickiej. Wraz z Kołem Naukowym Prawa Bankowego organizował X Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego oraz XI Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych. W roku akademickim 2018/2019 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansów Koła Naukowego Law & Art, a w 2020/2021 Prezesa Zarządu Koła Naukowego Prawa Spółek.