Akademia Aktywnego Seniora

Dziś 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych❗️🇵🇱

Z okazji tego dnia, w ubiegłą sobotę seniorzy w ramach Akademii Aktywnego Seniora wzięli udział w wykładzie pn. ,Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”. 🇵🇱

🇵🇱 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

🇵🇱 Prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie powołania tego święta napisał: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny”.

🇵🇱 Wspomnijmy słowa wypowiedziane przez Żołnierzy Wyklętych:

🇵🇱 Danusia Siedzikówna ,,Inka’’
,,Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba…’’

🇵🇱 Gen. August Emil Fieldorf ,,Nil’’
,,Czy wiesz dlaczego mnie skazali? – Bo odmowiłem współpracy z nimi. Pamiętaj, żebyś nie prosiła ich o łaskę! Zabraniam Ci tego’’ – Słowa wypowiedziane do żony po ogłoszeniu kary śmierci przez komunistyczny sąd.

🇵🇱 Mieczysław Dziemieszkiewicz ,,Rój”
,,Koledzy, nie zrażajmy się tym, że giną co dnia najlepsi synowie Ojczyzny. Nic to. Giną za wiarę i Polskę, a z krwi ich wyrośnie Wielka Chrześcijańska Polska.’’

Cześć Ich pamięci❗️🇵🇱

Działanie sfinansowane ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

#NIW #PROO #FundacjaWiRS #AkademiaAktywnegoSeniora

www.niw.gov.pl
www.fundacjawirs.pl