Fundacja

Naszą Fundacje tworzą ludzie o bogatym doświadczeniu zarówno w działalności społecznej, jak i zawodowej.

Cele i misja

Misją Fundacji jest krzewienie i rozwój idei wolności oraz społeczeństwa obywatelskiego.

  1. Działalność oświatowa, dobroczynna, naukowa i kulturalna w zakresie postaw obywatelskich i społecznych oraz związanych z historią Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. Krzewienie wiedzy ekonomicznej i prawniczej,
  3. Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, służących zdobywaniu przez obywateli umiejętności współuczestniczenia w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
  4. Promowanie poprzez aktywizację środowisk lokalnych postaw obywatelskich, wyrażających się w braniu odpowiedzialności za dobro wspólne,
  5. Działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego,
  6. Działalność mająca na celu ochronę klimatu i budowanie postaw pro-ekologicznych, w tym kultury zdrowego odżywiania,
  7. Rozwijanie kultury fizycznej jako dobra wspólnego,
  8. Efektywne wykorzystywanie europejskiego kapitału społecznego,
  9. Promowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o nowe technologie,
  10. Wymiana doświadczeń międzypokoleniowych, mająca na celu aktywizację i rozwój seniorów.

Władze Fundacji

Przemysław Onoszko

Przemysław Onoszko

Fundator i Prezes Zarządu Fundacji
Patryk Kubat

Patryk Kubat

Fundator i Wiceprezes Zarządu Fundacji
Łukasz Noszczyński

Łukasz Noszczyński

Fundator i Wiceprezes Zarządu Fundacji
Patryk Błasiak

Patryk Błasiak

Przewodniczący Rady Fundacji
Filip Nieszporek

Filip Nieszporek

Członek Rady Fundacji
Paulina Kołodziejczyk

Paulina Kołodziejczyk

Członek Rady Fundacji
Mateusz Sus

Mateusz Sus

Członek Rady Fundacji

Aktualności

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2021 · FundacjaWiRS.pl
Logo