Fundacja

Naszą Fundacje tworzą ludzie o bogatym doświadczeniu zarówno w działalności społecznej, jak i zawodowej.

Cele i misja

Misją Fundacji jest krzewienie i rozwój idei wolności oraz społeczeństwa obywatelskiego.

  1. Działalność oświatowa, dobroczynna, naukowa i kulturalna w zakresie postaw obywatelskich i społecznych oraz związanych z historią Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. Krzewienie wiedzy ekonomicznej i prawniczej,
  3. Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, służących zdobywaniu przez obywateli umiejętności współuczestniczenia w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
  4. Promowanie poprzez aktywizację środowisk lokalnych postaw obywatelskich, wyrażających się w braniu odpowiedzialności za dobro wspólne,
  5. Działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego,
  6. Działalność mająca na celu ochronę klimatu i budowanie postaw pro-ekologicznych, w tym kultury zdrowego odżywiania,
  7. Rozwijanie kultury fizycznej jako dobra wspólnego,
  8. Efektywne wykorzystywanie europejskiego kapitału społecznego,
  9. Promowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o nowe technologie,
  10. Wymiana doświadczeń międzypokoleniowych, mająca na celu aktywizację i rozwój seniorów.

Aktualności

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2021 · FundacjaWiRS.pl
Logo