Akademia Aktywnego Seniora

2. edycja

🇵🇱 Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych seniorzy w ramach Akademii Aktywnego Seniora wzięli udział w wykładzie pn. Antykomunistyczne Podziemie Niepodległościowe oraz w projekcji polskiego filmu fabularnego ,,Wyklęty’’, nawiązującego do historii ostatniego Żołnierza Niezłomnego – Józefa Franczaka, ps. „Lalek”.
🇵🇱 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada 1 marca, został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.
🇵🇱 Prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie powołania tego święta napisał: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny”.
Działanie sfinansowane ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.