Często Pomagam – Rozwiń siebie dla innych w wolontariacie

Pod koniec maja rozpoczęliśmy projekt ,,Często Pomagam – Rozwiń siebie dla innych w wolontariacie”! Nasza Fundacja jako organizacja partnerska wraz z Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II przez najbliższe 3 lata będzie realizować program „Korpusu Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030” jako Lokalni Partnerzy Korpusu Solidarności w latach 2021 – 2023.

W ramach projektu będziemy organizować szkolenia dla wolontariuszy, koordynatorów i nauczycieli prowadzących szkolne koła wolontariatu z regionu częstochowskiego. Szkolenia obejmować będą:

  • – podstawy funkcjonowania wolontariatu,
  • – warsztaty rozwijające z tematyki m. in: prawa, couchingu, wystąpień i pracy wizerunkowej itp,
  • – rozwój umiejętności interpersonalnych,
  • – organizację wizyt studyjnych w częstochowskich organizacjach oraz inicjowanie różnego rodzaju akcji społecznych.

Uczestnictwo w projekcie łączy w sobie rozwój umiejętności, które pomagają nam w życiu, ale także
tych, które pozwolą nam skuteczniej pracować i pomagać innym