Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu w ramach projektu ,,Często pomagam’’

W ostatnim czasie Prezes Zarządu Fundacji – Przemek Onoszko poprowadził dla koordynatorów wolontariatu szkolenie na temat granic prawa i bezprawia w działaniach dobroczynnych ⚖
Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.
✅ Fundacja dla Życia i Rodziny:
✅Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego:
✅ Korpus Solidarności:
✅ Narodowy Instytut Wolności: