Warsztaty dla wolontariuszy w ramach projektu ,,Często Pomagam’’

W sobotę Prezes Zarządu Fundacji – Przemysław Onoszko, poprowadził w ramach projektu ,,Często Pomagam” realizowanego w partnerstwie z Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II warsztaty dla wolontariuszy na temat partycypacji osób młodych w życiu społecznych oraz na temat postaw lidera 🤩
Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.
✅ Fundacja dla Życia i Rodziny:
✅ Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego:
✅ Korpus Solidarności:
✅Narodowy Instytut Wolności: