Szkolenia dla wolontariuszy i organów Fundacji

W ostatnim czasie wolontariusze oraz członkowie organów Fundacji wzięli udział w szkoleniach.😊
Przedmiotem zajęć była między innymi tematyka związana z budowaniem swojego wizerunku, z wystąpieniami publicznymi, czy rolą wolontariuszy w organizacji pozarządowej.
Działanie zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.