Akademia Aktywnego Seniora – Spotkanie Opłatkowe

W dniu wczorajszym odbyło się Spotkanie Opłatkowe, w którym udział wzięli uczestnicy Akademii Aktywnego Seniora, osoby prowadzące szkolenia z języka angielskiego oraz zajęć z obsługi komputera, a także Zarząd oraz Rada Fundacji. Prezes Fundacji – Przemek Onoszko powitał zgromadzonych gości i złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia. W radosnej, świątecznej atmosferze przy wigilijnym stole wszyscy zgromadzeni śpiewali kolędy oraz pastorałki. Zwieńczeniem całej uroczystości był podany w formie tradycyjnej poczęstunek, który stworzył atmosferę wieczerzy wigilijnej. Spotkanie Opłatkowe zakończyło cykl spotkań w ramach Akademii Aktywnego Seniora w tym roku. Na kolejną edycję projektu zapraszamy już w styczniu! 😊
Działanie zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.