Korpus Solidarności zawitał do częstochowskich szkół!

Od pewnego czasu, w ramach projektu ,,Często Pomagam” realizowanego we współpracy z Fundacja dla Życia i Rodziny Jana Pawła II, prowadzimy w szkołach spotkania na temat wolontariatu długoterminowego oraz tego jak młodzi mogą zaangażować się w działania pomocowe w sektorze społecznym w Częstochowie

To czas wzajemnego zarażania się motywacją i radością płynącą z pomagania innym. Jak głosi nasze hasło ,,Rozwiń siebie dla innych wolontariacie” – spotkania mają na celu przybliżenie idei Korpusu Solidarności, wyłonienia i przeszkolenia chętnych do pomagania oraz zintensyfikowania działań  wolontariackich w Częstochowie Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.